คำอธิบายรายวิชา

วัตถุประสงค์

1. รู้และเข้าใจภาพรวมของระบบโลจิสติกส์และระบบคลังสินค้า

2. รู้แนวทางการใช้บริการคลังสินค้าของจีน 

3. รู้แนวทางการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาระบบโลจิสติกส์

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณหลี่ เผย

เข้าร่วมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา

กรรมการสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน และผู้เชี่ยวชาญ Cross Border
E-commerce

คำติชมจากผู้เรียน

0
(0)

ความนิยมของหลักสูตร

 • 5 ดาว
  0 %
 • 4 ดาว
  0 %
 • 3 ดาว
  0 %
 • 2 ดาว
  0 %
 • 1 ดาว
  0 %

เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแบ่งปันความรู้ของคุณ

สร้างหลักสูตรวิดีโอออนไลน์เข้าถึงนักเรียนทั่วโลกและสร้างรายได้