คำอธิบายรายวิชา

วัตถุประสงค์

1. รู้และเข้าใจภาพรวมของความเป็นไปของจีนยุคใหม่

2. รู้และเข้าใจผลกระทบของจีนยุคใหม่กับเวทีโลก

3. รู้และเข้าใจความสำคัญของเศรษฐกิจประเทศจีน

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย

เข้าร่วมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา

 กรรมการอำนวยการบริษัท Strategy613 จำกัด บริษัทที่ปรึกษาให้กับองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ และหน่วยงานของรัฐ ในการลงทุนทำธุรกิจระหว่างไทยกับจีน

คำติชมจากผู้เรียน

0
(0)

ความนิยมของหลักสูตร

 • 5 ดาว
  0 %
 • 4 ดาว
  0 %
 • 3 ดาว
  0 %
 • 2 ดาว
  0 %
 • 1 ดาว
  0 %

เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแบ่งปันความรู้ของคุณ

สร้างหลักสูตรวิดีโอออนไลน์เข้าถึงนักเรียนทั่วโลกและสร้างรายได้