คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายเนื้อหา

            ศึกษาและเข้าใจในการใช้ภาษาจีนด้านธุรกิจ โดยสามารถเลือกใช้คำได้ตรงความต้องการมากขึ้น
ได้คำศัพท์ทางธุรกิจมากขึ้น สามารถเข้าใจการใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
 

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจในการใช้ภาษาจีนด้านธุรกิจ

2. สามารถเลือกใช้คำได้ตรงความต้องการมากขึ้น

3. รู้เทคนิคในการหาคำศัพท์เพื่อใช้ในการโฆษณา

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 1 บทเรียน เวลาเรียน: 00:00:00 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

chinaconnect

เข้าร่วมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา

Cross-border E-Commerce

คำติชมจากผู้เรียน

0
(0)

ความนิยมของหลักสูตร

 • 5 ดาว
  0 %
 • 4 ดาว
  0 %
 • 3 ดาว
  0 %
 • 2 ดาว
  0 %
 • 1 ดาว
  0 %

เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแบ่งปันความรู้ของคุณ

สร้างหลักสูตรวิดีโอออนไลน์เข้าถึงนักเรียนทั่วโลกและสร้างรายได้