คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายเนื้อหา

            ศึกษษและเข้าใขข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ เพื่อประกอบการวางแผน การปรับกลยุท์ขององค์การ การหาแนวโน้ม
ของการขายสินค้าตามฤดูกาล การวางแผนลงสินค้าในแต่ละเดือนเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาดและพฤติกรรม
ของผู้บริโภครายเดือนและรายมณฑล
 

วัตถุประสงค์

1. รู้และเข้าใจภาพรวมของตลาด Cross Border E-Commerce

2. รู้วิธีการหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

เกี่ยวกับวิทยากร

chinaconnect

เข้าร่วมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา

Cross-border E-Commerce

คำติชมจากผู้เรียน

0
(0)

ความนิยมของหลักสูตร

 • 5 ดาว
  0 %
 • 4 ดาว
  0 %
 • 3 ดาว
  0 %
 • 2 ดาว
  0 %
 • 1 ดาว
  0 %

เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแบ่งปันความรู้ของคุณ

สร้างหลักสูตรวิดีโอออนไลน์เข้าถึงนักเรียนทั่วโลกและสร้างรายได้