คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายเนื้อหา

            ศึกษาการนำข้อมูลจาก Bigdata มาใช้ในการวางแผนธุรกิจฝั่ง demand side และใช้ AI เป็นเครื่องมือ
ในการหา Key word เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การประยุคภาษาศาสตร์ วัฒนธรรม และนำมาแปลผล
เป็นข้อมูลทางธุรกิจเพื่อต่อยอดในเชิงการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ

วัตถุประสงค์

1. รู้และเข้าใจหลักการ Big Data และ AI

2. การวางแผนธุรกิจแบบ demand side

3. สามารถเข้าใจหลักการแปลผลจากรหัสที่ได้เพื่อใช้ในเชิงธุรกิจ

เกี่ยวกับวิทยากร

chinaconnect

เข้าร่วมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา

Cross-border E-Commerce

คำติชมจากผู้เรียน

0
(0)

ความนิยมของหลักสูตร

 • 5 ดาว
  0 %
 • 4 ดาว
  0 %
 • 3 ดาว
  0 %
 • 2 ดาว
  0 %
 • 1 ดาว
  0 %

เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแบ่งปันความรู้ของคุณ

สร้างหลักสูตรวิดีโอออนไลน์เข้าถึงนักเรียนทั่วโลกและสร้างรายได้