คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ ผู้บริโภค และสังคม รวมถึงการใช้แนวความคิดทางการตลาด ในฐานะที่เป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งของธุรกิจยุคใหม่ การใช้เว็บไซต์ เครือข่ายทางสังคม เพื่อเป็นช่องทางการขยายและการสื่อสารการตลาด การสร้างเนื้อหา การออกแบบสื่อ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป จริยธรรมสำหรับการตลาดดิจิตัล เข้าใจถึงภาพรวมของตลาด Cross Border E-Commerce รวมถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินวิธีทางการตลาดดิจิตัล

วัตถุประสงค์

1. รู้และเข้าใจภาพรวมของ Cross Border E-Commerce

2. รู้วิธีการเข้าไปทำตลาดในประเทศจีน

3. รู้แนวทางการสร้าง Content ดึงดูดผู้บริโภคชาวจีน

4. รู้แนวทางการประเมินแนวโน้มทิศทางการบริโภคของผู้บริโภคจีน

5. เข้าใจการดีไซน์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้า

เกี่ยวกับวิทยากร

chinaconnect

เข้าร่วมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา

Cross-border E-Commerce

คำติชมจากผู้เรียน

0
(0)

ความนิยมของหลักสูตร

 • 5 ดาว
  0 %
 • 4 ดาว
  0 %
 • 3 ดาว
  0 %
 • 2 ดาว
  0 %
 • 1 ดาว
  0 %

เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแบ่งปันความรู้ของคุณ

สร้างหลักสูตรวิดีโอออนไลน์เข้าถึงนักเรียนทั่วโลกและสร้างรายได้