คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมาย ความสำคัญของกฎหมายทางธุรกิจ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศจีน กฎหมาย E-Commerce และกฎหมายอื่นๆ ของจีน ที่จำเป็นและจริยธรรมทางธุรกิจระหว่างกัน

วัตถุประสงค์

1. รู้และเข้าใจภาพรวมของกฎหมายการค้าและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน

2. รู้และเข้าใจข้อควรระวังในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน

3. รู้แนวทางการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

4. รู้และเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย E-Commerce ในประเทศจีน

เกี่ยวกับวิทยากร

chinaconnect

เข้าร่วมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา

Cross-border E-Commerce

คำติชมจากผู้เรียน

0
(0)

ความนิยมของหลักสูตร

 • 5 ดาว
  0 %
 • 4 ดาว
  0 %
 • 3 ดาว
  0 %
 • 2 ดาว
  0 %
 • 1 ดาว
  0 %

เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแบ่งปันความรู้ของคุณ

สร้างหลักสูตรวิดีโอออนไลน์เข้าถึงนักเรียนทั่วโลกและสร้างรายได้