คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาการของสังคมและชีวิตของจีนในปัจจุบัน การดำรงชีวิต นโยบายการพัฒนาชาติ การปฏิรูปประเทศจีน เข้าใจ วัฒนธรรม ธรรมเนียม มารยาททางสังคมของจีนยุคใหม่ บทบาทของจีนในเวทีโลก ด้านเศรษฐกิจของจีน4. รู้และเข้าใจสภาพโดยรวมในหลายมิติ

วัตถุประสงค์
1. รู้และเข้าใจภาพรวมของความเป็นไปของจีนยุคใหม่
2. รู้และเข้าใจผลกระทบของจีนยุคใหม่กับเวทีโลก
3. รู้และเข้าใจความสำคัญของเศรษฐกิจประเทศจีน
4. รู้และเข้าใจสภาพโดยรวมในหลายมิติ

เกี่ยวกับวิทยากร

chinaconnect

เข้าร่วมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา

Cross-border E-Commerce

คำติชมจากผู้เรียน

0
(0)

ความนิยมของหลักสูตร

 • 5 ดาว
  0 %
 • 4 ดาว
  0 %
 • 3 ดาว
  0 %
 • 2 ดาว
  0 %
 • 1 ดาว
  0 %

เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแบ่งปันความรู้ของคุณ

สร้างหลักสูตรวิดีโอออนไลน์เข้าถึงนักเรียนทั่วโลกและสร้างรายได้