หลักสูตร CHINA : CONNECT

จุดเด่นของหลักสูตรของเรา

Image

เรียนออนไลน์ ง่ายได้ทุกที่

เรียนผ่านระบบออนไลน์ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่มีขีดจำกัด ผ่านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ มือถือ ตามความสะดวกของคุณ

Image

บุฟเฟต์เรียนได้ไม่จำกัด

ชำระค่าหลักสูตรเพียงครั้งเดียว สามารถเรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง เรียนได้ทุกคอร์ส พร้อมคอร์สใหม่ๆ ที่จะคอยอัพเดตให้คุณตลอดเวลา

Image

ใบประกาศรับรอง

หลังจากเรียนจบหลักสูตรแล้ว สามารถรับใบประกาษรับรองคุณวุฒิได้จากระบบออนไลน์ ที่ได้การรับรองโดยสถาบัน

Image

วิทยากรมืออาชีพ

สถาบันของเราคัดสรร และเลือกวิทยากรมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศจีนในด้านต่างๆ มาช่วยออกแบบลักสูตร และพัฒนาเนื้อหาให้เหมาะสมกับคุณมากที่สุด

Image
China Connect E-Learning

หลักสูตร CHINA : CONNECT

หลักสูตรออนไลน์บนแพลตฟอร์มของ F.T.I. Academy ที่พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับและเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ยุค Industry Transformation ในส่วนของ China: CONNECT เรามุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยนำสินค้าเข้าไปในตลาดผู้บริโภคชาวจีน ผ่านแพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซต่างๆ

ทั้งนี้มีวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ คอยให้ความรู้และคำปรึกษา นอกจากนี้เรายังมีบริการรองรับต่อเนื่องสำหรับผู้เรียน เช่น รับดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน ให้คำปรึกษาทางด้านบรรจุภัณฑ์และการออกแบบ รวมถึงให้คำปรึกษาทางด้านการเงินในการส่งออกและนำเข้า โดยสถาบันการเงิน และส่งเสริมให้มีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจร่วมกันในอนาคต เป็นต้น

  • ชำระค่าหลักสูตรครั้งเดียว เรียนได้ไม่จำกัดทุกคอร์ส
  • รับคอร์สเรียนภาษาจีนอัพเดตใหม่
  • วิทยากรมืออาชีพ จากหลากหลายสาขาอาชีพ
  • เรียนออนไลน์ ง่ายๆ ที่ไหนก็เรียนได้
  • สามารถทดลองเรียนฟรีก่อนสั่งซื้อ

ราคาเพียง 8,990 บาท
** ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ลงทะเบียนเรียน
CHINA : CONNECT

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย

Image
Education

CHINA Overview

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาการของสังคมและชีวิตของจีนในปัจจุบัน การดำรงชีวิต นโยบายการพัฒนาชาติ การปฏิรูปประเทศจีน เข้าใจ วัฒนธรรม ธรรมเนียม มารยาททางสังคมของจีนยุคใหม่ บทบาทของจีนในเวทีโลก ด้านเศรษฐกิจของจีน

Image
Accounting

Chapter 1: Legal and Registration

ศึกษาความหมาย ความสำคัญของกฎหมายทางธุรกิจ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศจีน กฎหมาย E-Commerce และกฎหมายอื่นๆ ของจีน ที่จำเป็นและจริยธรรมทางธุรกิจระหว่างกัน

Image
Language

Chapter 2: Cross Border E-Commerce

ความหมาย ความสำคัญของ Cross Border E-Commerce ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ลักษณะตลาดสินค้าและบริการ สถานการณ์ทางการค้า ตลาดเป้าหมาย การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับประกอบการจัดจำหน่าย

Image
Teaching

Chapter 3: Marketing

ความหมาย ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ ผู้บริโภค และสังคม รวมถึงการใช้แนวความคิดทางการตลาด ในฐานะที่เป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งของธุรกิจยุคใหม่ การใช้เว็บไซต์ เครือข่ายทางสังคม เพื่อเป็นช่องทางการขยายและการสื่อสารการตลาด การสร้างเนื้อหา การออกแบบสื่อ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป จริยธรรมสำหรับการตลาดดิจิตัล เข้าใจถึงภาพรวมของตลาด Cross Border E-Commerce รวมถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินวิธีทางการตลาดดิจิตัล

Image
Teaching

Chapter 4 Financing

ความหมาย ความสำคัญและภาพรวมของตลาดการเงินและสถาบันการเงิน บทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ การใช้สินเชื่อเพื่อการนำเข้าส่งออก ที่มาและการบริการการบริหารการเงิน การเช็คเครดิตพาร์ทเนอร์สำหรับการนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศไทยและจีน ระบบการเงินของจีนกับการพัฒนาไปยัง Fintech ในอนาคต

Image
Education

Chapter 5: การสร้างธุรกิจด้วย Business Model Canvas (BMC)

เข้าใจ Business model canvas (BMC) แนวคิดด้านการจัดการจาก Alex Osterwalder ที่ออกแบบให้ผู้ที่อยากเริ่มทำธุรกิจ หรือต้องการวางแผนนั้นเอง โดยคอนเซ็ปของ BMC ก็คือการจัดระเบียบแนวไอเดียของธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถมองเห็นภาพรวมได้ โด มีรูปแบบเป็นหน้ากระดาษหนึ่งหน้า แบ่งออกเป็นช่องต่างๆ โดยทีแต่ละช่องจะอธิบายถึงองค์ประกอบต่างๆ ของธุรกิจ

Image
Education

Chapter 6: AI & Big DATA for business

ศึกษาการนำข้อมูลจาก Bigdata มาใช้ในการวางแผนธุรกิจฝั่ง demand side และใช้ AI เป็นเครื่องมือ ในการหา Key word เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การประยุคภาษาศาสตร์ วัฒนธรรม และนำมาแปลผล เป็นข้อมูลทางธุรกิจเพื่อต่อยอดในเชิงการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ

Image
Education

Chapter 7: Business & E-Commerce Insight: FB & Beauty Q2 2021

ศึกษษและเข้าใขข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ เพื่อประกอบการวางแผน การปรับกลยุท์ขององค์การ การหาแนวโน้ม ของการขายสินค้าตามฤดูกาล การวางแผนลงสินค้าในแต่ละเดือนเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาดและพฤติกรรม ของผู้บริโภครายเดือนและรายมณฑล

Image
Education

Chapter 8: Chinese for Business

ศึกษษและเข้าใขข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ เพื่อประกอบการวางแผน การปรับกลยุท์ขององค์การ การหาแนวโน้ม ของการขายสินค้าตามฤดูกาล การวางแผนลงสินค้าในแต่ละเดือนเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาดและพฤติกรรม ของผู้บริโภครายเดือนและรายมณฑล

Image
ทดลองเรียนฟรี

ภาษาจีนเบื้องต้น อ.จรัส

ภาษาจีนเบื้องต้น อ.จรัส

Image
ทดลองเรียนฟรี

ภาษาจีนเบื้องต้น อาจารย์ป๊อป

ภาษาจีนเบื้องต้น อาจารย์ป๊อป